Back to top

2022 díjazottjai

2022

Répás Ferenc DLA

 

Répás Ferenc DLA közel 30 éve a Műegyetem Építészmérnöki Kar Rajzi és Formaismereti Tanszék munkatársa, mára a tanszék egyik meghatározó mestere.

Eddigi életművében kiemelkedő egységbe olvadva található meg az építészeti alkotás, az alkotás gondolati transzformációja és vizualizációja, valamint az építészeti tér- és forma-képzés oktatása. Répás Ferenc munkatársaival – az elmúlt évek kényszerű kihívásai mellett is - kézműves gondosságú ábrázolási módokat tanítanak a hallgatóknak. Munkássága nélkül a Műegyetem rajzzal, kompozíciókkal, formákkal és vizualizációval foglalkozó műhelye elképzelhetetlen lenne.

Építész pályáját mesterek - Varga Levente, Dobó Márton, Turányi Gábor - és nagyon szoros alkotói szövetségek - Molnár Csaba, Peity Attila - szegélyezik. A szakmai díjakkal, recenziókkal elismert építészeti életmű jól követhető a mellékelt tablókról. A települési szövetekben megbúvó épületek mind egy-egy részletgazdag, jól formált építészeti téralkotás. A Balatonfüredi Yacht Klub talán az egyik mindenki számára érzékelhető olyan középülete, mely a település állandó gondos fejlesztésébe illeszkedve ad új “korzót” a történelmi városnak.

Életművének az egyik különleges szakmai teljesítménye a “Valóság, gondolat, rajz: építészeti grafika”, mely könyv egyszerre oktatja az alázatot, a szakmai fortélyokat a vizualizációban dolgozó kollégák számára, a vizuális gondolkodást és a képzőművészeti erejű képek készítését. 

A Műegyetem meghatározó mestereként a képi-téri gondolkodást oktatja generációk óta. Hallgatói visszajelzések oktatói teljesítményét évről évre a nemcsak a Kar, de az egész egyetem kiemelkedő teljesítményei között emelik ki.

 


Gutowski Robert

 

Gutowski Robert építész, Budapesten született, a Pannonhalmi Bencés Gimnáziumban érettségizett kitűnő eredménnyel, a Budapesti Műszaki Egyetemen diplomázott.

Első önálló megbízása, a meghívásos tervpályázaton elnyert pátyi katolikus templom építéstörténete és befejezése keretbe foglalja eddigi, közel két évtizedes munkásságát. A Szent II. János Pál pápa templom 2019 tavaszán történt felszentelése szakmai és közösségi elköteleződésének ünnepe is egyben. A közösségi bizalom minden esetben hosszú távú együttműködést is jelent számára: így van jelen folyamatosan Pannonhalmán, szolgálja a Székesfehérvári Egyházmegyét, a szerzetesrendeket, iskolákat. Kárpátalján tornatermet, tanuszodát és kollégiumot épített, Esztergomban gimnáziumot, Mariazellben zarándokházat tervezett. 

Kezdettől fogva részt vesz tervpályázatokon. A pannonhalmi koncertterem elnyerte az “Architizer A+Awards Special Mention” díját, míg a pátyi Szent II. János Pál pápa templom „Dezeen Awards 2020, Highly Commended” elismerést kapott. Gutowski Robert Pro Architectura díjban részesült 2019-ben, Székesfehérvár Városa pedig Schmidl Ferenc Építészeti Díjat adományozott részére. 

Hivatását alkotóközösségben gyakorolja. Építészirodájának felkészültsége és szaktudása különösen összetett projektek tervezési feladatainak sikeres megvalósításában mutatkozik meg: bonyolult vagy érzékeny beépítési körülmények, műemléki és világörökségi környezet, kis és nagy léptékű illetve ipari, technológiai és belsőépítészeti jellegű tervezési feladatok referenciáival egyaránt rendelkezik.

 


Karlovecz Zoltán

 

Karlovecz Zoltán gazdag építészi munkásságának jelentős része Pécshez kötődik. Magán- és középületei a város különböző helyein, természeti, városi, műemléki környezetbe ágyazottan jelennek meg. Házait tiszta, világos szerkesztésmód és anyaghasználat jellemzi, egyedi hangvételük mellett a tájképi, vagy történelmi környezetbe illeszkednek. Munkái jelentősen járulnak hozzá a város mai képének kialakulásához, magas színvonalú építészeti minőségükkel messze túlmutatnak annak határain. Épületei mára meghatározó elemei lettek régiónk kortárs építészetének.

Karlovecz Zoltán építészeti alkotásait az állandó, egyenletesen magas építészeti színvonal, a minőségi gondolkodás, a magabiztos tudás és igényesség jellemzi, amely egyéni hangvétellel és sajátos látásmóddal párosul. Kevés médiaszereplés, de a legapróbb részletekbe menő művezetői egyeztetés, kitartó elszántság jellemzi építészi tevékenységét.

2020 óta Pécs városi főépítésze. Főépítészként Pécs jövőjét vizionáló gondolataival és tetteivel bolygatta fel a pécsi közéletet. Tervei között szerepel a Pécsi Völgynek –Pécs új városligetének- a megteremtése, a vasút terepszint alá süllyesztésével a város kettészakítottságának megszüntetése, a belváros és a Mecsek oldal rehabilitációja, a hőerőmű által épített salakdombok felszámolása. 

Munkásságát több kiváló építész (Bachman Zoltán, Koller József, Pelényi Margit, Keller Ferenc, Getto Tamás) méltatta, példaként állítva az ifjú építészgeneráció elé.

 


Félix Zsolt DLA

 

Félix Zsolt a hazai kortárs építészeti szcéna egyik legmeghatározóbb műhelyét, az Építész Stúdió Kft-t vezeti. Három évtizedes munkássága nyomán csaknem minden műfajban kimagasló színvonalon alkotott, legyen szó lakóépületekről vagy középületekről, díjnyertes tervpályázatokról vagy éppen nagy komplexitású építészeti projektekről. 

Munkái közül kiemelkedik a Bodrogkeresztúri Füleky Pincészet épülete, amelynek lassan másfél évtizedes megépülte a mából is a lehetséges hely érzékeny építészeti magatartásról tanúskodó alkotás. Ugyancsak kiemelendő a Szent Margit Gimnázium tornacsarnoka, a Szent Gellért terem, amely a Budapesti Építészeti Nívódíj mellett 2021-ben elnyerte a legrangosabb regionális nemzetközi elismerést, a Piranesi Awards-ot. 

Társadalmi szerepvállalását, az építészet mellett közösségi elköteleződését bizonyítja a Balatoncsicsói NIVEGY-ház, amely a közösségi műemlék-felújítás egyik szép példája. 

Hosszú évek óta résztvevője az építészképzésnek is, a BME Középülettervezési Tanszékének meghívott oktatójaként. Elkötelezettsége, derűs hozzáállása számos hallgatót segített egyetemi évei alatt.

 


Fialovszky Tamás

 

Fialovszky Tamás immár 25 éve tagja az idén 31 éves Építész Stúdiónak. Szakmai szempontból pár év alatt az iroda egyik meghatározó alakja lett, ma a stúdió egyik vezetője. 

A negyedszázadot sokszínű építészeti tevékenység jellemzi, pályáját többféle műfajban és léptékben is kiemelkedő munkák szegélyezik. Közülük is kiemelném a Kodály Központot (talán nem közismert, de a koncertterem különleges belső tere főként neki köszönhető), a Széll Kálmán teret (az ő vezetésével sikerült konszolidálni Buda egyik legproblémásabb helyszínét) és a Szt. Margit Gimnázium Tornacsarnokát (amely 2021-ben a Budapest Építészeti Nívódíj mellett elnyerte a legfontosabb regionális díjat, a Piranesi Award-ot). 

Építészeti gondolkodására jellemző az arányosság és a magas minőségre törekvés, valamint különösen fontos a természetes anyagok karakteres használata. A csöndes intenzív munka mellett több mint egy évtizeden át kivette a részét az építészoktatásból, a BME Középülettervezési Tanszék meghívott oktatójaként. 

Munkáját számos rangos hazai és külföldi díj kíséri (Budapest Építészeti Nívódíj, Pro Architectura díj két alkalommal, Archdaily Building of the Year Award, Big See Architecture Award, Piranesi Award). Emellett hazai és regionális pályázatok aktív és rendszeresen díjazott résztvevője. 

Fialovszky Tamás építészeti életműve egy negyedszázad magas színvonalú, fáradhatatlan munkájának eredménye.